người đàn ông yêu thương vợ sẽ làm gì

Đàn ông một lòng một dạ yêu thương vợ thì sẽ làm gì?

Khi thấy vợ buồn, chàng sẽ không ngủ trưa để ngồi nói chuyện với vợ; nếu có một việc chàng phải làm nhưng biết trước